EN İYİ ŞANTİYE ŞEFİ PRENSİPLERİ

Yayınlanan mimari, statik, elektrik, mekanik tüm uygulama projelerini uygulama kolaylığı, saha aplikasyonu açısından incelemek, varsa önerileri veya düzeltmeleri paylaşmak

İmalat iş programını teknik ekip ile birlikte hazırlamak

Onaylı iş programı ve onaylı uygulama projelerinin sahada tatbikini sağlamak, alt yükleniciler ile gerekli koordinasyonu yapmak, saha düzenini sağlamak, imalatı planlamak, ihtiyaçları belirlemek

Sahada yapılması planlanan imalatın yerindeki tespitini yaparak gerekli raporların düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak

Sahada gerçekleşmiş imalat durumunun kontrolünü yaparak, tespiti ile ilgili alt yükleniciden gelen günlük/haftalık/aylık raporların kontrol ve onayının yapılması, arşivlenmesi ve ilgili birimler ile paylaşılması

Şantiyede çalışan taşeronların faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek, aksak ve eksiklikleri saptamak, üstüne bilgi vererek gerekli uyarıları yapmak

Taşeron sözleşmelerini inceleyerek saha uygunluğunu sağlamak. Tüm sözleşmelerin sahada uygulanmasını koordine ve kontrol etmek

Uygunsuz taşeron imalatları ile ilgili onaylı formatta düzenleme yaparak taşeron ve ilgili birimler ile paylaşmak

Kat teslimlerinde, ara teslimlerde teknik ekibi de organize ederek ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek ve tamamlatmak

Saha ekipmanlarının aylık bakım, onarım ve kontrollerini yaptırmak

Sahadan gelen tüm talepleri onaylı satınalma talep formu ile birlikte satınalma birimine aktarmak

Belediye, zabıta vs resmi kurumlarla ilişkileri yönetmek, resmi evrakların toplayarak arşivlemek

Sahaya indirilen tüm malzemelerin kalite kontrollerini sağlamak, miktarlarını kontrol ederek, irsaliyelerinin kontrol ve arşivlemesini yapmak

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm bilgileri, raporları toplamak, gerekli birimlerle paylaşarak arşivlemesini yapmak

Haftalık ve aylık teknik raporlar ile ilgili teknik birime gerekli aktarımları yapmak

Kendisine bağlı alt birimleri koordine ve kontrol etmek

 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir